Türkiye’nin ve Bölgenin finans, ekonomi ve kültür merkezi olan İstanbul’da kurulan Hukuk Büromuz, Ulusal ve Uluslararası alanda kazandığı birikim, tecrübe ve enerji ile bugün yerli ve yabancı bir çok müvekkile; Uluslararası Hukuk, Gümrük Hukuku, Dış Ticaret Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Gümrük Kaçakçılığı Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku alanlarında olduğu gibi özel düzenleyici mevzuat hükümlerine tabi sektörler başta olmak üzere Rekabet Hukuku, Finans Hukuku, Serbest Bölgeler Mevzuatı,  Sermaye Piyasası Hukuku, Birleşme ve Devralma işlemleri, Şirketler ve Kıymetli evrak hukuku, Bilişim ve Medya Hukuku, İmar ve İnşaat Hukuku gibi konularda da geniş yelpazeli bir  hukuki yardım ve danışmalık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Uzmanlık

Günümüz dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ile  Hukuk Büromuz, özellikle Makina Gıda Ambalaj, Maden Metal, Otomotiv, Tekstil ve Enerji şirketlerine hizmet vermek üzere bünyesinde uzman Avukatlar ile çeşitli departmanlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede 4 ana departman olarak; DAVA DEPARTMANI (HUKUK-CEZA), İCRA DEPARTMANI, DANIŞMANLIK DEPARTMANI, GÜMRÜK DEPARTMANI  ile ilgili olarak faaliyet göstermektedir.

Hukuk Büromuz, müvekkillerinin talebi doğrultusunda, yapılması planlanan projeler, yatırımlar, ortaklıklar, araştırmalar ve önleyici işlemler konusunda da ön çalışma, eğitim, bilgilendirme, sulh görüşmeleri gibi özel destekler vermektedir.

Hukuk büromuz, hızlı ve güvenilir hizmet prensibi ile en kısa sürede, en doğru ve sonuç odaklı, kişiye ve hukuki uyuşmazlığa özel çözümler üretmeyi ve her aşamada gerekli hukuki desteği sağlamayı amaçlamıştır.

Gerek Ülkemiz ve gerekse Uluslararası arenadaki iş ve çözüm ortaklıkları ile tüm Dünya çapında hizmet vermeyi amaçlayan hukuk büromuz, bilgi ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak çağın gelişen hukuk ve hukuki hizmet anlayışını takip etmeye devam etmektedir.

 Gümrük Mevzuatından Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Hizmet Verdiğimiz Konular

 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun da belirtilen fiillerin İşlendiği İddiasıyla Yapılan Suç Duyurularına, Soruşturmalara ve Yargılamalara İlişkin Gerekli Değerlendirmelerin Yapılması ve Savunmalarının Hazırlanması
 • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
 • Gümrük Vergileri ile ilgili Vergi Danışmanlığı
 • Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları ve İdari Kararlar ile ilgili olarak Gümrük İdareleri nezdinde İtiraz, Vergi Mahkemeleri nezdinde Dava ve Bölge İdare veya Danıştay Başkanlığı nezdinde de İtiraz/Temyiz Dilekçelerinin hazırlanması
 • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İle İlgili İhtilaflar
 • AntiDamping, Korunma ve Sübvansiyon Soruşturma Danışmanlığı
 • İthalat Kayıt Belgesi Nedeniyle Haksız Tahsil Edilen Vergilerin İadesi
 • Gözetim Belgesi Nedeniyle Haksız Tahsil Edilen Vergilerin İadesi
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvurularında Oluşan İhtilaflar
 • Risk Analizlerinin Değerlendirilmesi
 • Devlet Yardımlarından Yararlanılmasının ve Yasaların Tanıdığı Hakların Kullanılmasının sağlanması ile İlgili İhtilaflar
 • Eşyanın ithali/İhracı İçin öngörülen Belgelerin/İzinlerin AlımıTakibiKapatılması ile İhtilaflar
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ile Tarife Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar
 • Ekonomik Etkili Gümrük Rejiminde Kaynaklanan İhtilaflar
 • Muafiyetler ve Yolcu İşlemlerinden Kaynaklanan İhtilaflar
 • Yatırım Teşvik Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar
 • Menşe Mevzuatı, Tasfiye Mevzuatı, TIRTransit Mevzuatında Kaynaklanan İhtilaflar
 • KDV ve ÖTV Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, İç Denetim Mevzuatı, EPDK Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar
 • Yukarıda belirtilen konularda Hukuki Mütalaa Verilmesi