Gerçek ve Tüzel Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması Lojistik sektörü sayesinde mümkün olabilmektedir.
 
Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu taşımacılığının birbirinden ayrı prensip ve kuralları bulunmaktadır.
 
Karayolu Taşımaları için CMR Belgeleri, TIR Karnaleri,
 
Havayolu Taşımaları için Airwaybill (Havakonşimentosu),
 
Denizyolu Taşımaları için Deniz Konşimentosu (Billoflading),
 
Demiryolu Taşımaları için CIM Belgeleri kullanılmaktadır.